ANEXA 14 - BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat  pentru ocuparea functiei  publice de executie vacante  de inspector clasa I. grad profesional principal  la compartimentul Incasarea si evidenta veniturilor bugetare.

bullet

Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata

bulletLegea nr.7/2004 codul de conduita a functionarilor publici
bullet

Normele Metodologice  nr.5318/ 1992 privind organizarea si functionarea Trezoreriei

bullet

Ordonanta de urgenta  nr.146/2002 si Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.1235/2003 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului, aprobata cu modificari prin Legea  nr.201/2003

bullet

Ordinul  2254/29.12.2006 privind modificarea si complectarea Ordinului Ministerului  Finantelor Publice nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobata cu modificari prin Legea 201/2003

bullet

Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/29.12.2006

bullet

Ordinul Miniseului Finantelor Publice nr.2089/06.12.2006 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata  intocmite de debitori privind obligatiile fiscale

bullet

Ordinul 1025/18.07,2005 privind “Clasificatia indicatorilor  privind finantele publice”

bullet

Legea finantelor publice nr.500/11.07.2002 

bullet

Ordinul 945/04.07.2005 pentru aprobarea “Instructiunilor  privind operatiunile de decontare ale Trezoreriei Statului in sistemul electronic de plati”

bullet

Ordinul Ministerului Finantelor Publice  246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea si complectarea ordinului de plata pentru Trezoreria statului (OPH) , si modificarile prevazute in  Ordinul Ministrului Finantelor Publice  nr.2235/2006