ANEXA 1 - BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat in 29 septembrie 2005, pentru ocuparea functiei de conducere vacanta de sef seviciu contabilitatea trezoreriei statului la Administratia Finantelor Publice a municipiului Lugoj
bullet

Legea  nr. 500/2002 privind finantele publice;

bullet

OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata si modificata prin Legea nr. 201 / 2003;

bullet

OMFP nr. 1235/2003 pentru aprobarea NM de aplicare a OUG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului;

bullet

OMFP 246/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru trezoreria statului (OPT);

bullet

OMFP nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv;

bullet

Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata;

bullet

NM nr. 5318/1992 privind organizarea si functionarea Trezoreriilor finantelor publice;

bullet

Normele BNR nr. 31/1993 privind operatiunile de casa;

bullet

Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;

bullet

HG nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

bullet

OMFP nr. 137/2004 pentru aprobarea Codului etic al functionarului public din administratia fiscala, care isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei contribuabililor;

bullet

Legea nr. 82/1991 (*republicata*) a contabilitatii (MO nr. 48/2005);

bullet

OMF nr. 1169/12.06.1997 pentru modificarea si completarea NM privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin Trezoreria Statului si a NM privind aplicarea de catre Trezoreriile Statului  a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice;

bullet

Ordin nr. 710/03.06.2003 pentru aprobarea procedurilor privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor specifice trezoreriei statului si a cheltuielilor efectuate de catre MFP in contul si in numele statului precum si a principalelor documente specifice acestora;

bullet

OMFP nr. 945/2005 pentru aprobarea instructiunilor privind operatiunile de decontare ale trezoreriei statului in SEP;

bullet

OMF nr. 1394/1995 privind clasificatia indicatorilor finantelor publice cu completarile si modificarile ulterioare;

bullet

OUG nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

bullet

Legea nr. 511/2004 privind bugetul de stat pe anul 2005;

bullet

OUG nr. 66/2005 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pe 2005